Your cart is currently empty.

PaleCPT 5.0

2 900,00 

Wyczyść

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Program PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z dwiema metodami europejskimi – niemiecką EAP i francuską LCPC.

 • W programie uwzględniono dwie wiodące metody obliczeń – niemiecką EAP i francuską LCPC. Program oblicza nośności pali wciskanych i wyciąganych jednocześnie dla obu metod.

 • Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia.

 • Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera.

 • Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością oraz krzywa osiadania. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń:

 • nośność pali wciskanych i wyciąganych

 • minimalne oraz maksymalne opory gruntu określające możliwy przedział nośności pala

 • krzywa osiadania pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego

 • osiadanie pala pod obciążeniem charakterystycznym

 • analiza warunków geotechnicznych pod podstawą pala

PaleCPT 5.0

Prezentacja Wyników

PaleCPT 5.0

Wydruk Wyników

PaleCPT 5.0

Eksport Wyników

PaleCPT 5.0

Import Danych

PaleCPT 5.0

Najważniejsze cechy

Shopping Basket

Wersja Demo

Wypełnij formularz, a na maila otrzymasz link z programem do pobrania.

Czy dodać klucz USB?

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający USB.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:

 • – Jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
 • – Oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)
 • – Bez dodatkowego klucza (gdy posiadasz już klucz)