Your cart is currently empty.

PalePN 5.0

2 900,00 

Wyczyść

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Program PalePN służy do obliczania nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową PN-83/B-02482 oraz komentarzem do normy.

 • W programie uwzględniono wszystkie rodzaje pali ujęte w normie. Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych, pojedynczych oraz pracujących w grupie.

 • Program przeprowadza analizę warunków normowych dotyczącą minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala.

 • Dodatkowo program dokonuje analizy porównawczej fundamentu zastępczego. Nośność grupy pali automatycznie porównywana jest z nośnością fundamentu zastępczego.

 • Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń:

 • nośność pali wciskanych i wyciąganych

 • nośność pali pojedynczych oraz grupy pali

 • nośność fundamentu zastępczego oraz analiza porównawcza nośności grupy pali

 • analiza minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala

PalePN 5.0

Prezentacja Wyników

PalePN 5.0

Wydruk Wyników

PalePN 5.0

Eksport Wyników

PalePN 5.0

Import Danych

PalePN 5.0

Najważniejsze cechy

Shopping Basket

Wersja Demo

Wypełnij formularz, a na maila otrzymasz link z programem do pobrania.

Czy dodać klucz USB?

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający USB.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:

 • – Jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
 • – Oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)
 • – Bez dodatkowego klucza (gdy posiadasz już klucz)