Your cart is currently empty.

PaleZbrojenie 5.0

2 900,00 

Wyczyść

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Program PaleZbrojenie służy do obliczania nośności konstrukcyjnej pala w zależności od siły poprzecznej, osiowej i momentu zginającego zgodnie z Eurokodem 2.

 • Program oblicza zbrojenie pala zgodnie z Eurokodem 2. Obliczenia obejmują zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spiralę).

 • Obliczenia przeprowadzane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór zbrojenia pala.

 • Program automatycznie wyznacza wymaganą liczbę prętów zbrojenia głównego oraz dokonuje analizy rozstawu strzemion (spirali).

 • Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykres nośności konstrukcyjnej pala oraz przekrój zbrojenia.

Zakres obliczeń:

 • zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spirala)

 • zestawienie porównawcze różnych wariantów zbrojenia pala

 • wartości graniczne momentu zginającego i siły osiowej

 • wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala

 • odkształcenia stali zbrojeniowej i betonu

PaleZbrojenie 5.0

Prezentacja Wyników

PaleZbrojenie 5.0

Wydruk Wyników

PaleZbrojenie 5.0

Eksport Wyników

PaleZbrojenie 5.0

Import Danych

PaleZbrojenie 5.0

Najważniejsze cechy

Shopping Basket

Wersja Demo

Wypełnij formularz, a na maila otrzymasz link z programem do pobrania.

Czy dodać klucz USB?

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający USB.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:

 • – Jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
 • – Oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)
 • – Bez dodatkowego klucza (gdy posiadasz już klucz)