Your cart is currently empty.

PaleKx 5.0

2 900,00 

Wyczyść

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:
– jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
– oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)

Program PaleKx służy do obliczania sił przekrojowych i zbrojenia pala w podłożu gruntowym pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.

 • Program oblicza siły przekrojowe i zbrojenie pala w podłożu gruntowym pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.

 • Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym.

 • Obliczenia zbrojenia pali przeprowadzane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych. Obliczenia wariantowe umożliwiają optymalny wybór zbrojenia.

 • Program posiada autorski schemat fundamentu palowego umożliwiający odwzorowanie rzeczywistego układu pali w projektowanym fundamencie.

 • Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują parametry gruntu, wykresy sił przekrojowych i przemieszczenia pala oraz wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.

Zakres obliczeń:

 • wykres momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala

 • wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala

 • uwzględnienie zjawiska uplastycznienia gruntu

 • zróżnicowanie wyników w zależności od umiejscowienia pala w fundamencie

PaleKx 5.0

Prezentacja Wyników

PaleKx 5.0

Wydruk Wyników

PaleKx 5.0

Eksport Wyników

PaleKx 5.0

Import Danych

PaleKx 5.0

Najważniejsze cechy

Shopping Basket

Wersja Demo

Wypełnij formularz, a na maila otrzymasz link z programem do pobrania.

Czy dodać klucz USB?

Do korzystania z programu niezbędny jest klucz zabezpieczający USB.
Klucz zabezpieczający można zakupić w następującej konfiguracji:

 • – Jeden wspólny klucz dla wszystkich zamawianych programów (rozwiązanie ekonomiczne, zalecane gdy programy stosuje jeden użytkownik)
 • – Oddzielne klucze dla poszczególnych programów (rozwiązanie umożliwia jednoczesne używanie programów przez różnych użytkowników)
 • – Bez dodatkowego klucza (gdy posiadasz już klucz)