PaleZbrojenie 5.0

Program PaleZbrojenie służy do obliczania nośności konstrukcyjnej pala w zależności od siły poprzecznej, osiowej i momentu zginającego zgodnie z Eurokodem 2.

  • Program oblicza zbrojenie pala zgodnie z Eurokodem 2. Obliczenia obejmują zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spiralę).
  • Obliczenia przeprowadzane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór zbrojenia pala.
  • Program automatycznie wyznacza wymaganą liczbę prętów zbrojenia głównego oraz dokonuje analizy rozstawu strzemion (spirali).
  • Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykres nośności konstrukcyjnej pala oraz przekrój zbrojenia.

Zakres obliczeń

  • zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spirala)
  • zestawienie porównawcze różnych wariantów zbrojenia pala
  • wartości graniczne momentu zginającego i siły osiowej
  • wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala
  • odkształcenia stali zbrojeniowej i betonu

Prezentacja wyników

wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala wraz z wartościami granicznymi momentu zginającego i siły osiowej

przekrój zbrojenia pala wraz z zestawieniem szczegółowych wyników zbrojenia głównego, strzemion i betonu pala

Wydruk wyników

część graficzna obejmuje wykres nośności konstrukcyjnej pala wraz z wartościami granicznymi momentu zginającego i siły osiowej

część tekstowa obejmuje parametry przekroju pala oraz szczegółowe wyniki zbrojenia głównego, strzemion i betonu pala

Eksport wyników

eksport do Excela szczegółowych wyników zbrojenia głównego, strzemion i betonu pala

eksport do Excela wykresu nośności konstrukcyjnej pala wraz z wartościami granicznymi momentu zginającego i siły osiowej

Facebook LinkedIn