PalePN 5.0

Program PalePN służy do obliczania nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową PN-83/B-02482 oraz komentarzem do normy.

  • W programie uwzględniono wszystkie rodzaje pali ujęte w normie. Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych, pojedynczych oraz pracujących w grupie.
  • Program przeprowadza analizę warunków normowych dotyczącą minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala.
  • Dodatkowo program dokonuje analizy porównawczej fundamentu zastępczego. Nośność grupy pali automatycznie porównywana jest z nośnością fundamentu zastępczego.
  • Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń

  • nośność pali wciskanych i wyciąganych
  • nośność pali pojedynczych oraz grupy pali
  • nośność fundamentu zastępczego oraz analiza porównawcza nośności grupy pali
  • analiza minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala

Prezentacja wyników

interaktywna forma graficzna obejmuje wykres przyrostu nośności pala w całym zdefiniowanym podłożu gruntowym

zestawienie tabelaryczne wyników nośności pala wraz z analizą porównawczą fundamentu zastępczego

zestawienie szczegółowych wyników obliczeń w tabeli parametrów pośrednich nośności pala

Wydruk wyników

część graficzna obejmuje przekrój gruntowy oraz wykres przyrostu nośności pala w całym zdefiniowanym podłożu gruntowym

część tekstowa obejmuje parametry gruntu i fundamentu palowego oraz zestawienia tabelaryczne wyników nośności pala

zestawienie szczegółowych wyników obliczeń w tabeli parametrów pośrednich nośności pala

Eksport wyników

eksport wyników obliczeń do Worda

eksport wyników obliczeń do Excela

eksport wyników obliczeń do pliku tekstowego

eksport profilu gruntowego do AutoCada

Facebook LinkedIn