PaleKx 5.0

Program PaleKx służy do obliczania sił przekrojowych i zbrojenia pala w podłożu gruntowym pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.

  • Program oblicza siły przekrojowe i zbrojenie pala w podłożu gruntowym pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.
  • Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym.
  • Obliczenia zbrojenia pali przeprowadzane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych. Obliczenia wariantowe umożliwiają optymalny wybór zbrojenia.
  • Program posiada autorski schemat fundamentu palowego umożliwiający odwzorowanie rzeczywistego układu pali w projektowanym fundamencie.
  • Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują parametry gruntu, wykresy sił przekrojowych i przemieszczenia pala oraz wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.

Zakres obliczeń

  • wykres momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala
  • wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala
  • uwzględnienie zjawiska uplastycznienia gruntu
  • zróżnicowanie wyników w zależności od umiejscowienia pala w fundamencie

Prezentacja wyników

wykresy momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala

wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala z wartościami granicznymi momentu zginającego i siły osiowej

przekrój zbrojenia pala z oznaczeniem strefy ściskanej i rozciąganej oraz szczegółowymi wynikami dla betonu i stali

zestawienie tabelaryczne parametrów gruntu i wyników obliczeń w poszczególnych węzłach

Wydruk wyników

część graficzna obejmuje przekrój gruntowy oraz wykres modułu sztywności poziomej gruntu i oporu granicznego

część graficzna obejmuje także wykres momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala

część graficzna zbrojenia pala obejmuje wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala

część tekstowa obejmuje parametry gruntu i fundamentu palowego oraz zestawienia tabelaryczne wyników

Eksport wyników

eksport wyników sił przekrojowych do Excela

eksport wyników zbrojenia pala do Excela

eksport profilu gruntowego do AutoCada

Facebook LinkedIn