BridgeCAD

Program BridgeCAD służy do generowania przyczółków mostowych obliczanych następnie w programie SOFiSTiK.

  • Na podstawie graficznego interfejsu tworzone są pliki obliczeniowe .dat, które następnie użytkownik przelicza w programie SOFiSTiK.
  • Program generuje wszelkiego rodzaju przyczółki mostowe posadowione bezpośrednio oraz na palach fundamentowych.
  • Program jest dedykowany jako narzędzie służące do projektowania obiektów mostowych z wykorzystaniem pakietu SOFiSTiK.
  • Firma SOFiSTiK na swojej stronie internetowej zamieściła oficjalne ogłoszenie o programie BridgeCAD.


Aby szczegółowo zapoznać się z możliwościami programu BridgeCAD zapraszamy do odwiedzenia serwisu:

bridgecad.com.pl

Moduł ABT - definiowanie konstrukcji przyczółka

ABT zawiera szablony 12 typów geometrii konstrukcji przyczółków, co pokrywa 99% zapotrzebowania w projektowaniu.

ABT generuje pliki obliczeniowe ze zdefiniowaną geometrią i kompletem obciążeń zawierające elementy powłokowe i belkowe oraz podparcie sprężyste.

Modele obciążone są ciężarem własnym konstrukcji, skurczem, obciążeniami naziomu, taborem oraz obciążeniami pomostu.

Moduł KXG - definiowanie fundamentu palowego

KXG generuje układ poziomych podpór sprężystych oraz reakcji granicznych gruntu rozmieszczonych wzdłuż osi pala.

KXG wyposażono w autorski schemat fundamentu palowego różnicujący sztywność pala w zależności od umiejscowienia w fundamencie.

Wyniki obliczeń prezentowane są graficznie jako wykres sztywności poziomej gruntu oraz oporu granicznego wraz z głębokością.